Spoločnosť Legal Counsels s.r.o. nezodpovedá za nepretržitú aktualizáciu obsahu stránok a dokumentov v čase návštevy www.legalcounsels.sk, ktorých je prevádzkovateľom. Spoločnosť Legal Counsels s.r.o. vylučuje akúkoľvek jej zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť akýmkoľvek použitím informácií uvedených na www.legalcounsels.sk, najmä ich nesprávnou interpretáciou a/alebo výkladom a/alebo neoverením ich súladu s legislatívou SR platnou v čase návštevy www.legalcounsels.sk.

Aktuality 2017

Aktuality 2016

Aktuality 2015

Aktuality 2013

Aktuality 2012

Aktuality 2011

Aktuality 2010