JUDr. Dominika ŠlesárováNarodená v Trenčíne v Slovenskej Republike

Vzdelanie: Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave (ukončenie štúdia titulom Mgr. v r. 2013, získanie akademického titulu JUDr. v roku 2017). V rámci svojej praxe sa zameriava predovšetkým na občianske a obchodné právo so zameraním na právo obchodných spoločností, prípravu súdnych a iných podaní ako aj prípravu zmluvnej dokumentácie.

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2014 – advokátsky koncipient)

Jazyky: slovenský, český, anglický

E-mail: slesarova@legalcounsels.sk