JUDr. Gabriel HavrillaZakladajúci partner v Bratislave, úspešne absolvoval štúdium práva v Bratislave a plynulo ovláda anglický a maďarský jazyk, čím je umožnené poskytovanie právneho poradenstva aj zahraničným klientom na území Slovenskej republiky. Pôsobil ako advokátsky koncipient u advokáta, JUDr. Stanislava Jakubčíka v Bratislave, ďalej ako advokátsky koncipient v medzinárodnej advokátskej kancelárii CMS Čarnogurský, Strommer, Reich-Rohrwig a po vykonaní advokátskych skúšok pôsobil v advokátskej kancelárii Csekes, Világi, Drgonec a spoločníci. Má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva pre rôznych domácich a zahraničných klientov, najmä pri významných zahraničných investíciách na Slovensku. Ďalej má skúsenosti s vykonávaním právnych auditov veľkých domácich spoločností, ako aj z rôznych projektov pre domáce a zahraničné finančné inštitúcie v oblasti analýzy a vymáhania pohľadávok. Jeho skúsenosti z predchádzajúcej právnej praxe ho predurčujú poskytovať právne služby aj s aspektom na rôzne špecifické právne situácie a projekty v spojitosti s medzinárodným prvkom.