Narodený v Kráľovskom Chlmci v Slovenskej Republike

Vzdelanie: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (magister práv, 2005)

Profesijné členstvo: Slovenská advokátska komora (od 2005 – advokátsky koncipient, od 2009 – advokát)

Jazyky: anglický, maďarský, slovenský, český

E-mail: jakab@legalcounsels.sk