Mgr. Tímea Šišmišovávedúca sekretariátu

Narodená v Šahách v Slovenskej republike

Vzdelanie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Fakulta stredoeurópskych štúdií)

Jazyky: anglický, slovenský, český, maďarský

E-mail: legalcounsels@legalcounsels.sk