Advokátska kancelária Legal Counsels s.r.o.disponuje rozsiahlymi možnosťami ako zabezpečiť pre svojich klientov komplexný rozsah právnych služieb, a to najmä v nasledovných oblastiach:

V súlade s § 15 ods. 1 zákona č. 586/2003 Zb. o advokácii je advokátska kancelária poistená pre prípad zodpovednosti, ktorá by mohla vzniknúť pri poskytovaní právnych služieb s limitom poistného plnenia 1.500.000,- EUR (slovom: jeden a pol milióna euro).