Advokátska kancelária má bohaté skúsenosti v oblasti bankovníctva, hypotekárnych úverov, cenných papierov, poisťovníctva, investičných fondov a spoločností, a s tým súvisiacimi službami ,pričom je pripravená poskytnúť svojim klientom maximálny rozsah služieb spojený s vyššie uvedenou problematikou, a to predovšetkým:

  • vypracovanie úverových a obdobných bankových zmlúv
  • vypracovanie a realizácia zebezpečovacích mechanizmov pre uzatvorené úverové a obdobné zmluvy
  • vypracovanie zmlúv o postúpení pohľadávok, resp. prevzatí záväzkov
  • komplexné vymáhanie pohľadávok a iných nárokov z úverových a obdobných zmlúv
  • komplexné zabezpečenie prevodov cenných papierov