V rámci zabezpečovania právnych služieb v oblasti nekalej súťaže, mediálneho a reklamného práva poskytuje advokátska kancelária právne analýzy a zastupovanie týkajúce sa:

  • ochrany osobnostných práv fyzických osôb
  • ochrany dobrého mena a povesti právnických osôb
  • nekalej súťaže (klamlivá reklama a klamlivé označenie služieb a tovaru, parazitovanie na povesti, porušovania obchodných tajomstiev, vyvolanie nebezpečenstva atď.)