V agende konkurzného práva poskytujeme najmä nasledujúce právne služby:

  • analyzovanie možných dôsledkov a dopadov vyhlásenia konkurzu
  • analyzovanie právnych podmienok pre vyhlásenia konkurzu, vypracovávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu a prihlášok pohľadávok konkurzných veriteľov
  • zastupovanie v sporoch súvisiacich s vyhláseným konkurzom (incidenčné spory a pod.)
  • poskytovanie nevyhnutného spolupôsobenia vo vzťahu k správcom konkurzných podstát pri zabezpečení záujmov klienta