Naša advokátska kancelária poskytuje svojim klientom právnu pomoc pri zastupovaní vo veciach ochrany osobnosti fyzických osôb a ochrany dobrého mena právnických osôb. Súčasne poskytujeme právne služby aj v oblasti mediálneho práva, najmä poradenstvo pre vydavateľov periodickej tlače vo vzťahu k povinnosti zverejnenia opravy, ďalej práva na odpoveď (podľa tlačového zákona), vrátane zastupovania vydavateľov v súdnych sporoch o ochranu osobnosti.