Advokátska kancelária poskytuje právne zhodnotenie a analýzu skutkového a právneho stavu vybranej obchodnej spoločnosti, a to v rozsahu zadanom klientom. V tejto súvislosti hodnotí z právneho hľadiska dokumentáciu spoločnosti za účelom zistenia a odstránenia rizík súvisiacich s už realizovanou agendou spoločnosti. Závery právnych auditov bývajú obvykle významné pre postavenie spoločnosti a jej podnikanie v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.