Advokátska kancelária a členovia jej tímu poskytli právne poradenstvo mnohým významným spoločnostiam. Medzi niektoré vybrané referencie môžeme spomenúť:

  • vydavateľstvo jedného z mienkotvorných denníkov na Slovensku,
  • vydavateľstvo jedného z najväčších inzertných časopisov na Slovensku,
  • nadnárodná spoločnosť pôsobiaca na trhu stravovacích služieb,
  • nadnárodná developerská spoločnosť pôsobiaca v rámci bankovej skupiny na Slovensku,
  • viaceré významné spoločnosti pôsobiace v oblasti IT a telekomunikácií na Slovensku,
  • nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti hotelierstva,
  • nadnárodná spoločnosť poskytujúca finančné služby,
  • nadnárodná spoločnosť pôsobiaca v oblasti výroby a distribúcie potravinových doplnkov.

Medzinárodný rozmer poskytovaných právnych služieb je zabezpečený prostredníctvom spolupráce s poprednými advokátskymi kanceláriami v krajinách strednej Európy na základe osobných kontaktov. V Českej republike dlhodobo spolupracujeme s advokátskou kanceláriou Advokátní Kancelář KAŇKA & ŠAFKA, advokáti s.r.o. (www.advokati-ks-praha.cz)

Vzhľadom na potrebu posilňovania medzinárodnej spolupráce ponúkame našim klientov výhody, ktoré pramenia z členstva našej advokátskej kancelárie v medzinárodných organizáciách:

EELA, European Employment Lawyers Association
EELA, European Employment Lawyers Association
LEI - Law Europe International
LEI – Law Europe International