Spoločnosť Legal Counsels s.r.o. nezodpovedá za nepretržitú aktualizáciu obsahu stránok a dokumentov v čase návštevy www.legalcounsels.sk, ktorých je prevádzkovateľom. Spoločnosť Legal Counsels s.r.o. vylučuje akúkoľvek jej zodpovednosť za škody, ktoré by mohli vzniknúť akýmkoľvek použitím informácií uvedených na www.legalcounsels.sk, najmä ich nesprávnou interpretáciou a/alebo výkladom a/alebo neoverením ich súladu s legislatívou SR platnou v čase návštevy www.legalcounsels.sk.

7. februára 2018 / rok 2018

Január 2018 – GDPR (General Data Protection Regulation)

GDPR je Nariadenie EÚ č. 2016/679, ktoré zavádza jednotné pravidlá v oblasti ochrany osobných údajov pre všetky členské štáty EÚ. Jeho...
Viac info
5. februára 2018 / rok 2018

Január 2018 – Business Law News

Podstatné zmeny v obchodnom práve od 1.1.2018 Obchodné tajomstvo Novela Obchodného zákonníka priniesla podrobnejšiu úpravu obchodného tajomstva a jeho ochrany. Terajšia...
Viac info
12. decembra 2017 / rok 2017

December 2017 – Uverejnené články v publikáciach: EELA | European Employment Lawyers Association

Uverejnené články v publikáciach: EELA | European Employment Lawyers Association: (dokumenty formát .pdf) EELA2013_3.pdf EELA2014_3.pdf EELA2014_4.pdf EELA2015_4.pdf EELC2017_2.pdf  
Viac info
5. januára 2017 / rok 2017

Január 2017 – Business Law News

Prehľad legislatívnych zmien od 1.1.2017 Zmena exekučného poriadku (zmena v exekučnom konaní) Najväčšou novinkou novely exekučného poriadku je zriadenie jediného exekučného...
Viac info
11. novembra 2016 / rok 2016

November 2016 – Law Europe International

November 2016 - LAW EUROPE INTERNATIONAL Newsletter  – LAW EUROPE INTERNATIONAL
Viac info
9. septembra 2016 / rok 2016

September 2016 – Business Law News

Prehľad legislatívnych zmien od 1.7.2016 Zákon č. 82/2005 Z. z., o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení účinnom od...
Viac info
11. novembra 2015 / rok 2015

November 2015 – Novela obchodného zákonníka

Dňa 23. apríla 2015 Národná rada SR schválila zákon č. 87/2015 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991...
Viac info
1. januára 2015 / rok 2015

Január 2015- Business Law News

Tento príspevok sa bude zaoberať Novela zákonníka práce – Novela Zákonníka práce, Nový zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti (Whistleblowing) –...
Viac info
7. júla 2013 / rok 2013

Júl 2013 – New legislation on personal data protection

Legislation on the protection of personal data in the Slovak Republic went through extensive changes and the present Act No....
Viac info
7. júla 2013 / rok 2013

Júl 2013 – Nová právna úprava ochrany osobných údajov

Právna úprava ochrany osobných údajov v Slovenskej republike prešla rozsiahlejšími zmenami a doterajší zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných...
Viac info
10. októbra 2012 / rok 2012

Október 2012 – Business Law News

Tento príspevok sa bude zaoberať čiastkovou novelizáciou zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka, ktorá za účelom zlepšenia výberu daní a...
Viac info
10. októbra 2012 / rok 2012

Október 2012 – HR JOURNAL Law News

Októbrový HR JOURNAL sa bude zaoberať rozsiahlou plánovanou novelou Zákonníka práce, ktorej účinnosť je plánovaná na 1.1.2013. Toto vydanie sa...
Viac info
2. februára 2011 / rok 2011

Február 2011 – Slovak employment law

HR Journal sa zaoberá aktuálnymi zmenami v oblasti pracovného, rodinného a sociálneho práva. Februárový HR Journal sa zaoberá novelou zákona...
Viac info
11. novembra 2010 / rok 2010

November 2010- Slovenské pracovné právo

HR Journal je určený pre každého, kto sa zaoberá pracovným právom, nakoľko sa zaoberá aktuálnymi zmenami v oblasti pracovného, rodinného...
Viac info

Používaním stránok prevádzkovaných Legal Counsels, spol. s r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close