Založenie advokátskej kancelárie je výsledkom dlhotrvajúceho sa snaženia a spolupráce jej zakladajúceho partnera; advokáta JUDr. Gabriela Havrillu, ktorý po úspešnom vykonaní advokátskych skúšok a dlhoročnom pôsobení vo veľkých advokátskych kanceláriách s prevažne medzinárodnou klientelou, rozhodol sa v spolupráci s ďalšími partnermi kancelárie poskytnúť svoje právne služby, tak existujúcim, ako aj potenciálnym klientom na území Slovenskej republiky.

Základnou myšlienkou založenia advokátskej kancelárie bolo vytvoriť advokátsku kanceláriu, ktorá by na slovenskom trhu vedela ponúkať komplexné právne služby klientom nielen v Bratislave, ale aj v ďalších regiónoch Slovenska. Ďalším dôležitým aspektom je skutočnosť, že členovia našej advokátskej kancelárie majú dlhodobé skúsenosti so zahraničnou klientelou a to predovšetkým s veľkými projektmi pre zahraničných investorov, ktorí sa rozhodli investovať na Slovensku. Ide predovšetkým o investorov nielen z okolitých krajín (najmä z Maďarskej republiky, Českej republiky a Poľskej republiky), ale aj o investorov z Francúzska, Španielska, Rakúska, Veľkej Británie a Spojených štátov amerických.

Advokátska kancelária sa venuje prevažne právnemu poradenstvu pre rôzne obchodné spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu s dôrazom na korporátne a zmluvné právo s osobitným aspektom na pracovnoprávne poradenstvo. Takisto zastupujeme našich klientov v súdnych sporoch a rôznych procesným konaniach pred príslušnými orgánmi. V neposlednom rade sa špecializujeme na fúzie, akvizície a právne audity spoločností, ktoré poskytujeme pre našich klientov.

Vzhľadom na potrebu posilňovania medzinárodnej spolupráce ponúkame našim klientov výhody, ktoré pramenia z členstva našej advokátskej kancelárie v medzinárodných organizáciách:

EELA, European Employment Lawyers Association

LEInternational

 


Uverejnené články v publikáciach: EELA | European Employment Lawyers Association:

(dokumenty formát .pdf)

EELA2013_3.pdf
EELA2014_3.pdf
EELA2014_4.pdf
EELA2015_4.pdf
EELC2017_2.pdf

LC_clanok5_EELA2013_3-final-1 LC_clanok2_EELA2014_3-final-1 LC_clanok4_EELA2014_4-final-1LC_clanok3_EELA2015_4-final-1 LC_clanok1_EELC2017_2-final-1

 

Používaním stránok prevádzkovaných Legal Counsels, spol. s r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close