Advokátska kancelária sa v oblasti poskytovania právnych služieb klientom zameriava na súdne vymáhanie finančných pohľadávok, ako aj zastupovanie klientov v konkurzných a exekučných konaniach. Pri týchto právnych službách postupuje všetkými štandardnými postupmi vo vzťahu k dlžníkom klienta, pričom v plnom rozsahu zabezpečuje všetky náležitosti spojené so súdnym konaním týkajúcim sa konkrétnych sporov o zaplatenie pohľadávok. V konkurzných konaniach zabezpečuje vykonávanie kontroly nad priebehom konkurzného konania, pričom osobitne dohliada v rámci zákonných možností nad činnosťou správcu konkurznej podstaty.

Používaním stránok prevádzkovaných Legal Counsels, spol. s r.o. súhlasite s používaním cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie služby. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close